Міністерство освіти і науки України

Додаток 2 до Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі у 2016 році

Додаток 2 до Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі у 2016 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів вступних екзаменів).
Рівень складності базовий
Ваговий коефіцієнт Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код
Право 081 1. Історія України (профільний) 0,5 100
2. Українська мова та література 0,4 100
Економіка 051 1. Математика (профільний) 0,5 100
2. Українська мова та література 0,4 100