ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Історія коледжу

Коледж міжнародної торгівліКоледж створений у квітні 2001 року наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 90 від 27.04.2001р.

Одним із засновників Коледжу є Українська Академія зовнішньої торгівлі. В 2007 році внаслідок злиття Академії з Українським державним університетом економіки і фінансів було створено Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2007р. № 98-р та №513-р від 11.07.2007року).

З метою впровадження безперервної ступеневої вищої освіти та відповідно до вимог Положення про навчальний та навчально – науково – виробничий комплекси, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 19 січня 1994 року № 13, в 2007 році створено навчально – науковий комплекс «Інтеграція» у складі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі,Коледж міжнародної торгівлі який є правонаступником Української академії зовнішньої торгівлі ( розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 р. № 98 ) і вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі».

В Коледжі здійснюють викладання фахових дисциплін 53 викладачі Університету. Це дозволяє забезпечити якісну підготовку студентів Коледжу, полегшує їхню адаптацію до вимог Університету, сприяє інтеграції навчальних планів та програм.

Історія коледжуПо закінченню Коледжу студенти отримають атестат про повну загальну середню освіту (Головне управління освіти і науки, ліцензія № 483392 від 18.03.2010 р.), а також диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Право» (згідно рішення ДАК  від 17.11.2015 р. протокол № 119) або «Економіка» (згідно рішення ДАК  від 22.09.2014 р. протокол № 112).

Освітня діяльність Коледжу міжнародної торгівлі ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).