ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Спеціальності : Економіка

Почни свій шлях до успіху разом з нами!
З усіх питань телефонуйте за номером (044) 526-61-76, (044) 526-90-94

Напрям вищої освіти за професійним спрямуванням – 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність – 051 Економіка
Освітній кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Нормативний термін навчання – на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки, на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки.

Спеціальність Вартість за
один семестр
Вартість
за 1 рік
Економіка 051 8 750,00 грн. 17 500,00 грн.

Економіка підприємстваПрофесія економіста престижна і необхідна. Без професійного управління економікою з використанням сучасних теоретичних та практичних навичок неможливо забезпечити гармонійний та безперервний розвиток суспільства.

Висока професіональна компетенція молодшого спеціаліста з економіки забезпечується його теоретичною підготовкою та практичними навичками для активної творчої, професіональної та соціальної діяльності.

Завершивши повний курс навчання, молодший спеціаліст може почати планово-економічну, організаційно-управлінську, фінансову діяльність в області економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінських структурах, науково-дослідницьких закладах.

Молодший спеціаліст з економіки може займати першочергові посади: спеціалістів з планування, підготовці виробництва, нормування та організації роботи, ревізора виробничо-технічних та економічних питань, інспектору з цін.

Випускники напряму підготовки «Економіка» організовують ефективну господарську діяльність підприємства, конкурентоспроможного на сучасному ринку, прогнозують фінансово-економічні результати виробництва, запобігають банкрутству підприємства.

Навчаючись на спеціальності «Економіка» студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

  • розробка документації щодо організації та реєстрації підприємства;
  • формування корпоративних виробничих програм на основі результатів вивчення ринку;
  • здійснення управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства;
  • контроль, облік та аналіз використання виробничих ресурсів і виявлення резервів та напрямків підвищення ефективності виробництва;
  • організація логістичної діяльності;
  • пошук шляхів досягнення найвищої ефективності підприємства.

Програма навчання по напрямку підготовки «Економіка» передбачає строгу послідовність навчальних дисциплін. Завершенням програми підготовки є дисципліни, присвячені організації економічної діяльності на окремо взятому підприємстві (планування роботи підприємства, аналіз ефективності фінансово-господарчої  діяльності й використання ресурсів, обґрунтування господарських рішень). Для підготовки фахівців використовують знання ряду фундаментальних наукових дисциплін: маркетингу, менеджменту, економіки, математики, а також протягом усіх років навчання в розширеному обсязі вивчається іноземна мова. Знання й звички в сфері володіння іноземною мовою, в області створення й активного використання нашими випускниками сучасних інформаційних систем і технологій підприємств є ключовою конкурентною перевагою на сьогоднішньому ринку роботи, забезпечуючи їх постійну затребуваність роботодавцями й стійкий кар’єрний ріст у професіональній діяльності.

Випускники коледжу спеціальності «Економіка» можуть продовжувати навчання в Академії праці, соціальних відносин і туризму на одній з таких спеціальностей:

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Маркетинг
  • Менеджмент
  • Фінанси, банківська справа та страхування

(044) 526-61-76
(095) 606-26-13
(097) 222-07-68