ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Спеціальності : Право

Почни свій шлях до успіху разом з нами!
З усіх питань телефонуйте за номером (044) 258-21-24

Напрям вищої освіти за професійним спрямуванням – 08 Право
Спеціальність – 081 Право
Освітній кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр
Нормативний термін навчання – на основі базової загальної середньої освіти – 4 роки, на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки.

Спеціальність Вартість за
один семестр
Вартість
за 1 рік
Право 081 7 750,00 грн. 15 500,00 грн.

ПравознавствоФаховий молодший бакалавр з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

Професійна діяльність фахового молодшого бакалавра з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Фаховий молодший бакалавр з права під час навчання в коледжі набуде таких вмінь:

 1. Тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.
 2. Забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни; здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень; вживати заходи по запобіганню порушень прав і законних інтересів громадян і організацій; забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян.
 3. Складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.
 4. Проводити профілактичну роботу по дотриманню законності і попередженню правопорушень, зміцненню правопорядку; пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям.
 5. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; вивчати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.

У сфері юридичної практики та професійної діяльності фахового молодшого бакалавра з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності фахового молодшого бакалавра з права є:

 • Індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката)
 • Нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса)
 • Консультації з питань комерційної діяльності і управління
 • Слідча діяльність і забезпечення безпеки
 • Управління і нагляд в сфері оподаткування
 • Діяльність судів
 • Діяльність органів прокуратури
 • Діяльність системи по виконанню покарань
 • Охорона і забезпечення громадського порядку

Фахівець за кваліфікацією «фаховий молодший бакалавр з права» здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:

 • молодший спеціаліст з праваПомічник прокурора
 • Помічник арбітра арбітражного суду
 • Радник
 • Юрисконсульт
 • Кримінолог
 • Соціолог-кримінолог

Освітній рівень фахового молодшого бакалавра з права є повним і являється основою для продовження навчання за програмою підготовки бакалаврів цієї спеціальності.

Випускники коледжу спеціальності «Право» можуть продовжувати навчання в Академії праці, соціальних відносин і туризму на спеціальності «Право».


(044) 526-61-76
(095) 606-26-13
(097) 222-07-68