ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Вакансії

1. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється на основі вакантних посад. 

2.Посада вважається вакантною після звільнення педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні нової посади до штатного розпису.

3. Посади педагогічних працівників можуть займати особи, які мають мають ступінь магістра, категорію, науковий ступінь та/або вчене звання. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра відповідно до підпункту другого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень Закону про вищу освіту.

4. Претендент на вакантну посаду подає такі документи:

  • заяву на ім’я директора, написану власноруч;
  • заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
  • копії документів про освіту, атестаційний лист, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
  • копію паспорта громадянина України;
  • матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.

У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади є штатним працівником коледжу або працював на посаді за сумісництвом, він може подати документи за скороченим переліком:

  • заяву на ім’я директора написану власноруч;
  • копії матеріалів про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку.

Документи подавати на адресу: 03039 м. Київ. Проспект Лобановського 146, Фаховий коледж міжнародної торгівлі.

Телефон для довідок: (044) 258-21-24.