ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Вартість навчання

Додаток №1 до Договору
про надання освітніх послуг в
Приватному вищому навчальному закладі
«Фаховий коледж міжнародної торгівлі»
Вартість освітньої послуги денної форми навчання
(затверджена наказом Коледжу від «20»жовтня 2021 року №19/1)

№ з/п Спеціальність Вартість за місяць, грн. Вартість за рік, грн. Всього за весь термін навчання Термін навчання
I рік II рік III рік IV рік I рік II рік III рік IV рік
1 «Право» 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 15500,00 15500,00 15500,00 15500,00 62000,00 4 роки