ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Звіти про діяльність

Звіт директора про освітню, виховну і наукову діяльність

ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» продовжує здійснювати  підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр на  денній  формі навчання 

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти) приймаються  випускники з базовою загальною середньою освітою. Окрім цього, Коледж має право приймати  випускників 11 класів (за результатами  двох ЗНО). 

Коледж займає приміщення, яке містить навчальні аудиторії, спортивні зали, актовий зал, комп’ютерні класи та кабінети адміністративно-управлінського та педагогічного персоналу. Загальна площа  використовуваних  приміщень становить 998,3 м2.

В оренду   закладу  передано  приміщення,  які  є власністю Міжрегіональної Академії управління персоналом: ми  цінуємо можливість  користуватися  матеріальними надбаннями Академії, зокрема, однією  із  найкращих українських студентських бібліотек – книжковим арсеналом  Міжнародного бібліотечного центру МАУП, а також гуртожитками, аудиторним фондом, конференц-залою, кінозалою, спортивними  площадками та  іншими об’єктами соціальної інфраструктури.

Сьогодні у колективі  Коледжу 6  педагогічних працівників,  серед яких 2 мають наукові ступені та вчені звання; 6 викладачів мають вищу категорію, 3– звання «старший  викладач», 2- звання «викладач - методист». Серед них є автори посібників, методичних розробок; переможці фахових конкурсів,  володарі  високих  відзнак  держави. 

Відповідно до вимог щодо атестації педагогічних працівників  аналогічних закладів освіти викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації, понад 50 відсотків мають   наукові  публікації у спеціальних виданнях та педагогічній пресі. 

Педагогічні працівники підготували переможців та призерів багатьох міських та районних олімпіад, зокрема, протягом періоду, за який звітуємося,  здобули перемоги  у міських олімпіадах із  зарубіжної літератури, з програмування, з англійської мови, з географії, з екології.  Студенти та працівники технікуму - активні учасники та переможці практично усіх   академічних  та районних творчих проектів, спортивних змагань; учасники науково - практичних конференцій та інших наукових проектів МАН. У закладі належним чином організовано студентське самоврядування . Ми неодноразово ставали  чемпіонами Академії і району з ігрових видів спорту , були постійними   членами  та очільниками  діяльності Студентської ради  при Голові Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, активними  учасниками та переможцями загальноакадемічних, районних і міських творчих, соціальних, екологічних, спортивних проектів.   

У 2020 / 21 колектив успішно освоїв методику дистанційного навчання : було  створено відповідну платформу проведено триденне навчання персоналу особливостям роботи у ZOOM, визначено відповідальних за технічне забезпечення, обладнано достатню кількість робочих місць безпосередньо у закладі для тих викладачів , які не мали змоги проводити заняття у домашніх умовах та забезпечено їх  проїзними документами, які дозволяли користуватися міським транспортом під час введення жорстких карантинних обмежень. Такі заходи дозволили не лише успішно провести фактично 100 відсотків навчальних занять, але й організувати  багато  цікавих виховних проектів

З метою формування контингенту студентів у Коледжі проводиться систематична профорієнтаційна робота.   

Навчання в умовах карантину внесло корективи  у проведення інформаційної та рекламної роботи, змусивши нас працювати  переважно в Інтернет – просторі, в соціальних мережах (в групах батьків, класних керівників, директорів шкіл). Технікум часто залучав школи до власних спортивних і соціальних проектів, але вперше  нам вдалося підняти насправді великий творчий проект – заснувати, ініціювати, організувати і провести  щорічний  краєзнавчий конкурс “Моє Голосієво”, у якому взяли участь усі школи,  технікуми і коледжі району (при активній підтримці  Голосіївської районної адміністрації, зокрема, районного відділу освіти). 

Також ми намагаємося розширити професійні компетентності за рахунок позанавчальних заходів:  відвідуємо усі можливі виставки  та бізнес - тренінги, запрошуємо з лекціями фахівців у галузі економіки і фінансів (використовуємо навіть їх рекламний інтерес до аудиторії ); проводимо ділові ігри та конкурси.    

У нашому закладі  здійснюється  постійний моніторинг нових професійних  компетентностей,  ми на постійному зв’язку з нашими найбільшими  базами практики, які повідомляють нам про нові вимоги до фахівців, і, відповідно до цього, ми вносимо зміни в робочі навчальні програми. Вже багато років  навчальна практика на другому курсі (на навчальну практику державними програмами  освітньої підготовки відводиться  приблизно 20 відсотків навчальних годин) проходить на базі підприємств, установ, організацій, причому ми не обмежуємося відвідуванням, а намагаємося пройти майстер-класи, засвоїти нові знання, взнати про нові програми і послуги. Щодо виробничої практики на останньому курсі, то заклад давно відмовився від самостійного влаштування студентів на практику, оскільки це, за рідкісними винятками, має суто офіційний характер: у нас підписані офіційні договори з банками, страховими компаніями, фінансово-кредитними установами, судами, соціальними службами, закладами освіти, туристичними фірмами, і ми на сьогодні дуже вдячні працівникам «Ощадбанку», «Приватбанку», ПУМБу, «Оранті», Дружній клініці для молоді, службам у справах дітей та іншим підприємствам  за вклад в освіту наших студентів, а також за те, що  часто  стають їх першими роботодавцями. 

З огляду на викладену інформацію, актуальними проблемами і першочерговими напрямками освітньої діяльності Коледжу станом на сьогодні є: 

  1. Опрацювання та адаптація інноваційних форм дистанційного навчання в умовах карантину, які б дали змогу максимально виконати навчальні програми  та підвищити рівень знань студентів.
  2. Подолання кадрової кризи, характерної практично для усього освітнього простору столиці і пов'язаної з відсутністю досвідчених  викладачів точних і технічних дисциплін, що, у свою чергу, спричиняє погіршання результатів ЗНО).
  3. Підвищення рівня матеріального, інформаційно-методичного і технічного забезпечення навчально - виховного процесу у закладі,  поповнення бібліотечної бази підручниками загальноосвітнього циклу, оновлення технічного забезпечення комп'ютерних класів. 
  4. Вивчення інновацій та досвіду інших закладів у галузі надання освітніх послуг: впровадження дуального навчання, отримання субвенцій, розгляд можливостей неформальної освіти, розширення  переліку спеціальностей, залучення іноземних студентів.
Бюджет закладу освіти - заклад приватної форми власності не оприлюднює інформацію у вільному доступі.

Кошторис закладу освіти - заклад приватної форми власності не оприлюднює інформацію у вільному доступі.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством - не передбачено, оскільки заклад фахової передвищої освіти не є суб'єктом отримання благодійної допомоги.